AKTUALNOŚCI

Dogoterapia i logopedia z elementami dogoterapii.

6 maja 2016
Centrum Psychologicznym SENS zaprasza na dogoterapię oraz logopedię z elementami dogoterapii. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę z udziałem przeszkolonego i odpowiednio przygotowanego psa

Co to…po co…i dlaczego?

Dogoterapia, czyli wspomagająca terapeutyczna praca człowieka i odpowiednio przeszkolonego psa staje się coraz bardziej popularną metodą pracy z osobami dorosłymi i dziećmi. Główne oddziaływanie zajęć z udziałem psa polega na nawiązaniu więzi emocjonalnej pomiędzy uczestnikiem a czworonogiem. Pies nie dziwi się , nie krytykuje, nie denerwuje się, nie ocenia, jest cierpliwy, tolerancyjny, pełen spokoju i ciepła. Zajęcia mogą mieć charakter terapeutyczny, edukacyjny lub rekreacyjny. Najkorzystniejszą formą są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż trzy osoby).

Takie spotkania mają tę dodatkowa zaletę, że za każdym razem są inne. Terapeuta dzięki obecności psa ma możliwość modyfikowania ćwiczeń, które  za każdym razem wyglądają inaczej Takie spotkanie daje wiele radości, umożliwia pokonanie barier psychologicznych tj. wstyd czy obniżona samoocena.  Pies wprowadza także  nieco chaosu i zamieszania, przez co zajęcia nie są nudne i są bardziej atrakcyjne.

Wskazaniem do terapii z udziałem psa jest między innymi:

 • autyzm
 • Zespół Asperegra,
 • Zespół Downa
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • niepełnosprawność intelektualna
 • niepełnosprawność fizyczna
 • wszelkiego rodzaju dysfunkcje wzroku i słuchu
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • nadpobudliwość, ADHD
 • nieśmiałość
 • traumy
 • kynofobia
 • ….i wiele innych

Logopedia z elementami dogoterapii to połączenie standardowych zajęć logopedycznych z aktywnym udziałem psa. Dogoterapia jest naturalnym sposobem przeprowadzania trudnych, a czasem bardzo żmudnych ćwiczeń wspomagających rozwój mowy, dzięki odpowiednio wybranym i przygotowanym psom. Pies nie zmusza do powtarzania niezrozumiałych gestów, które ma wykonać dziecko natomiast okazuje uczucia, dzięki czemu trudne ćwiczenia są niejako wykonywane przy okazji zabawy z psem. Myśli dziecka skupione są na psie, a nie na stopniu trudności wykonywanego ćwiczenia. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że to pies wykonuje najcięższą część pracy terapeutycznej, gdyż to dzięki niemu dziecko zapomina o troskach i swoich ograniczeniach dając się ponieść psiej opiekuńczości i radości ze wspólnie spędzanych chwil.

Zajęcia odbywają się na terenie Centrum Psychologicznego SENS i prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę (neurologopedę) – Panią Hannę Chalimoniuk-Janicką. Psy biorące udział w dogoterapii pochodzą z hodowli FASSTARI, którą Pani Janicka prowadzi wraz z córką- Panią Sylwią Janicką.