Home >> Oferta >> Coaching

Coaching

Coaching to nie tylko temat „na czasie”, ale także rzeczywiste, skuteczne narzędzie psychologiczne. Coach wspiera swojego klienta na zasadzie partnerskiej relacji w pełnym wykorzystaniu swojego potencjału. Coaching nie jest jedynie zachcianką ludzi o wyższym statusie majątkowym. Dzięki CP Sens jest możliwością rozwoju, z której może skorzystać każdy ambitny i dążący do samorozwoju klient.

Zadaniem coacha jest pomoc klientowi w osiągnięciu wyznaczonych celów, usprawnieniu procesu uczenia, polepszeniu wyników i osiągnięciu większej satysfakcji w sferze zawodowej. Stosując w praktyce wiedzę z zakresu psychologii, coach pomaga klientowi w określeniu celów, eliminacji przeszkód oraz wykorzystaniu dostrzeżonych możliwości.

Kontakt

Centrum Psychologiczne SENS NIP: 822 236 82 07 ul. Kazikowskiego 25 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 570 510 540 e-mail: Zapisy telefoniczne: Poniedziałek-Piątek 12:00-20:00, Sobota 10:00-15:00
Skontaktuj się z nami
Powrót