Home >> Oferta >> Mediacje

Mediacje

Mediacje stanowią narzędzie psychologiczne, którego celem jest wypracowanie ugodowego rozwiązania konfliktu.

Mediator to osoba dyskretna i neutralna, która nie angażuje się w konflikt. Nie wyraża swojego zdania i nie staje po żadnej ze stron konfliktu. Wyposażony w odpowiednią wiedzę mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi napięcia i prowadzi rozmowę w taki sposób, aby doprowadzić do wypracowania kompromisu. Porozumienie to powinno zakończyć konflikt i w jak największym stopniu satysfakcjonować obie strony sporu.

Mediacje to szansa na uniknięcie postępowania sądowego i innych, przykrych konsekwencji nierozwiązanego konfliktu. Szansa na odzyskanie spokoju i uzyskanie korzyści przez obie strony sporu.

Kontakt

Centrum Psychologiczne SENS NIP: 822 236 82 07 ul. Kazikowskiego 25 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 570 510 540 e-mail: Zapisy telefoniczne: Poniedziałek-Piątek 12:00-20:00, Sobota 10:00-15:00
Skontaktuj się z nami
Powrót