Oferta

Coaching

Coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Z usług coacha mogą skorzystać osoby pragnące osiągnąć jedne z poniższych celów: polepszenie osiąganych wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji w życiu zawodowym. Coach ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości.