Oferta

Logopedia z elementami dogoterapii

Logopedia z elementami dogoterapii to połączenie standardowych zajęć logopedycznych z aktywnym udziałem psa.

Dogoterapia jest naturalnym sposobem przeprowadzania trudnych, a czasem bardzo żmudnych ćwiczeń wspomagających rozwój mowy, dzięki odpowiednio wybranym i przygotowanym psom. Pies nie zmusza do powtarzania niezrozumiałych gestów, które ma wykonać dziecko natomiast okazuje uczucia, dzięki czemu trudne ćwiczenia są niejako wykonywane przy okazji zabawy z psem. Myśli dziecka skupione są na psie, a nie na stopniu trudności wykonywanego ćwiczenia. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że to pies wykonuje najcięższą część pracy terapeutycznej, gdyż to dzięki niemu dziecko zapomina o troskach i swoich ograniczeniach dając się ponieść psiej opiekuńczości i radości ze wspólnie spędzanych chwil.