Oferta

Mediacje

Mediacje to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu, poprzez negocjacje prowadzone przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Dzięki mediacjom wielokrotnie udaje się uniknąć poważniejszych konsekwencji konfliktu, jakim może być postępowanie sądowe i wiele innych drastycznych działań. Mediator jest osobą obiektywną, nie będącą po żadnej stronie konfliktu, jego zadaniem jest pomoc w uzyskaniu porozumienia i znalezienie rozwiązań, które zadowoli i usatysfakcjonuje wszystkie osoby biorące udział w mediacji.