Oferta

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia to oddziaływanie psychologiczne mające na celu pomoc w zmianie sposobu myślenia, przeżywania emocji i zachowania. Podczas sesji terapeutycznych służymy wsparciem w trudnych momentach życiowych i pomagamy konstruktywnie radzić sobie z doświadczanymi trudnościami.

Psychoterapeuta nie mówi, co należy zrobić, ale pomaga odkryć możliwe rozwiązania i uświadomić sobie ich konsekwencje oraz przyjrzeć się przyczynom pojawiających się trudności. Udzielamy pomocy między innymi w przypadku zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń nerwicowych, doświadczanych kryzysów, trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych oraz wielu innych.