Oferta

Terapia Dzieci i Młodzieży

Wychowanie młodego człowieka to piękna, ale długotrwała i często trudna praca. Nawet najbardziej kochający i oddani rodzice potrzebują czasem wsparcia i porad jak radzić sobie w trudnych momentach. W takich chwilach warto zgłosić się do psychologa dziecięcego.

Celem wizyty u psychologa dziecięcego jest diagnoza problemu, a następnie opracowanie szczegółowego planu działania i wskazówek w postępowaniu po zakończeniu terapii.

W naszej placówce stosujemy wszechstronne podejścia do rozwiązywania problemów dotyczących dzieci i młodzieży opartego na współpracy wszystkich specjalistów mogących wnieść znaczący wkład w diagnozę problemów dziecka oraz środowiska rodzinnego i szkolnego.

Psycholog dziecięcy – diagnostyka i terapia:

 • sfery poznawczej
 • trudności związanych z relacjami społecznymi (w rodzinie, wśród rówieśników)
 • problemów emocjonalnych
 • trudności komunikacyjnych
 • rozwoju psychomotorycznego
 • samodzielności dziecka
 • problemów związanych z wiekiem dojrzewania
 • problemów związanych z lękiem (np. fobie, napady paniki)
 • dysfunkcji takich jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.
 • wszelkich dysfunkcji rozwojowych (Z.Aspergera, autyzm, ADHD i wiele innych)
 • trudności z nauką
 • gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
 • przeżywania sytuacji trudnych, traumatycznych
 • wszelkich problemów wychowawczych

Na życzenie rodziców wydajemy opinie i zaświadczenia psychologiczne.