Oferta

Terapia Par i Rodzin

Komu jest potrzebna terapia małżeńska? Często małżonkowie lub partnerzy czują, że mimo wielu starań i wysiłków nie udaje im się poprawić wzajemnych relacji, a jednocześnie jest w nich wciąż pragnienie bycia razem. W takim momencie warto, by zwrócili się do terapeuty, który spojrzy na ich problemy z dystansu i, być może, pokaże inną perspektywę. Dzięki terapii małżeńskiej para będzie mogła lepiej zrozumieć siebie i swoje trudne zachowania w związku.

Terapeuta jest osobą z zewnątrz, nie jest zaangażowany w konflikt, nie ocenia ani nie opowiada się za którąś ze stron, pomaga partnerom wyrazić co oboje czują, z czym nie mogą sobie poradzić, co chcą w związku rozwijać, a co chcieliby w nim zmienić. Terapeuta nie oferuje gotowych rozwiązań, lecz razem z parą dąży do znalezienia wyjścia, które dla tych konkretnych osób będzie najbardziej odpowiednie.