Specjaliści

Jakub Garbacki

Jestem specjalistą psychiatrą oraz specjalistą medycyny rodzinnej. Przyjmuję zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież. Ukończyłem Uniwersytet Medyczny (Wojskowa Akademia Medyczna) w Łodzi.

Katarzyna Wołkiewicz-Kozłowska

Ukończyłam Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim

Hanna Chalimoniuk-Janicka

Dyplom magistra w zakresie pedagogiki ogólnej otrzymałam na Wydziale Pedagogiki Akademii Humanistycznej w Pułtusku, kolejnym krokiem było uzyskanie dyplomu w zakresie logopedii ogólnej i neurologopedii.

Andrzej Papis

Zapraszam osoby z trudnościami osobistymi, relacyjnymi, przeżywające kryzysy życiowe, zmagające się z niskim poczuciem własnej wartości.

Anna Samociuk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, a także pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym.

Agnieszka Przygodzka

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą. Pracuję w podejściu integracyjnym.

Anna Kabacińska

Jestem psychologiem, psychoterapeutką Gestalt w procesie szkolenia.

Anna Pająk

Psycholog, Psychoterapeuta, Diagnosta, Coach i Trener. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Natalia Niegocka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Joanna Młoduchowska

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na kierunku Psychologia, ze specjalnością psychologia wychowawcza i rozwojowa.

Natalia Obuchowska

Psycholog kliniczny, pedagog, mediator rodzinny. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, wadami słuchu i wzroku.

Marta Patoka

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii WSFiZ w Warszawie o specjalności Psychoterapia i terapia seksualna.

Anna Gdynia

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych z seksuologii oraz pomocy psychologicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Adam Bojakowski

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.