Specjaliści

Jakub Garbacki

Jestem specjalistą psychiatrą oraz specjalistą medycyny rodzinnej. Przyjmuję zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież. Ukończyłem Uniwersytet Medyczny (Wojskowa Akademia Medyczna) w Łodzi.

Hanna Chalimoniuk-Janicka

Dyplom magistra w zakresie pedagogiki ogólnej otrzymałam na Wydziale Pedagogiki Akademii Humanistycznej w Pułtusku, kolejnym krokiem było uzyskanie dyplomu w zakresie logopedii ogólnej i neurologopedii.

Andrzej Papis

Zapraszam osoby z trudnościami osobistymi, relacyjnymi, przeżywające kryzysy życiowe, zmagające się z niskim poczuciem własnej wartości.

Mirella Panek

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną, socjoterapeutką, trenerką umiejętności psychospołecznych, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Anna Samociuk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, a także pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym.

Agnieszka Przygodzka

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą. Pracuję w podejściu integracyjnym.

Joanna Młoduchowska

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na kierunku Psychologia, ze specjalnością psychologia wychowawcza i rozwojowa.

Natalia Obuchowska

Psycholog kliniczny, pedagog, mediator rodzinny. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, wadami słuchu i wzroku.

Marta Patoka

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii WSFiZ w Warszawie o specjalności Psychoterapia i terapia seksualna.

Anna Gdynia

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych z seksuologii oraz pomocy psychologicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Angelika Walasek-Stefanowicz

Jestem psychologiem, Specjalistą Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji, absolwentką WSFiZ w Warszawie oraz Polsko – Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień „Błękitny Krzyż”.

Adam Bojakowski

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.