Specjaliści

Anna Kabacińska

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutką Gestalt w procesie szkolenia. Kształcę się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie – program  zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).

Psychologię ukończyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Swoje umiejętności terapeutyczne stale doskonalę uczestnicząc w konferencjach naukowych, licznych szkoleniach oraz warsztatach.

 

Doświadczenie kliniczne w pracy w osobami dorosłymi oraz z młodzieżą zdobyłam w:

  • Fundacji Kierunek Rozwój oraz Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji
  • Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku
  • Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym, na oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
  • Centrum Psychoterapii Vide w Warszawie

 

W swojej pracy przestrzegam Kodeksu Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT).