Home >> Specjaliści >> Martyna Pawłowska

Martyna Pawłowska

psycholog dziecięcy

  • psycholog dziecięcy mińsk mazowiecki, psycholog mińsk mazowiecki, psycholog przedszkolny mińsk mazowiecki

    Martyna Pawłowska - Centrum Psychologiczne SENS

Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika.

 

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz ich rodzinami. Prowadziłam zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, na których skupiałam się na odkrywaniu ich potencjału rozwojowego, niwelowaniu deficytów, budowaniu pewności siebie i wiary we własne kompetencje.
Obecnie pracuję jako psycholog w przedszkolu miejskim w Mińsku Mazowieckim. Zajmuję się terapią psychologiczną dzieci, wspieraniem ich sfery najbliższego rozwoju, budowaniem kompetencji społecznych i emocjonalnych, radzeniem sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych w sposób akceptowalny społecznie i z zachowaniem poszanowania praw drugiej strony.
W swojej pracy wykorzystuję elementy pedagogiki zabawy, NVC (nonviolent communication,Porozumienie bez Przemocy).
Kieruję się założeniami podejścia humanistycznego i poznawczego, które w sposób szczególny skupiają się na holistycznym ujęciu natury człowieka oraz jego uczuciach, doświadczeniach, możliwościach. Na bazie pozytywnego obrazu samego siebie uzyskanego w trakcie pracy terapeutycznej buduję przekonanie o mocy sprawczej jednostki w radzeniu sobie z problemem który w danym momencie niekorzystnie wpływa na jej funkcjonowanie. Zależy mi, by w trakcie spotkań terapeutycznych panowała atmosfera zaufania, bezpieczeństwa i życzliwości, a czas spędzony na terapii był czasem wypełnionym pozytywnymi doświadczeniami i uśmiechem.Kontakt

Centrum Psychologiczne SENS NIP: 822 236 82 07 ul. Kazikowskiego 25 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 570 510 540 e-mail: Zapisy telefoniczne: Poniedziałek-Piątek 12:00-20:00, Sobota 10:00-15:00
Skontaktuj się z nami
Powrót