Home >> Specjaliści >> Natalia Niegocka

Natalia Niegocka

psychoterapeuta

  • coaching mińsk mazowiecki, job coaching mińsk mazowiecki

    Natalia Niegocka - Centrum Psychologiczne Sens

Je­stem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą w trak­cie czte­ro­let­nie­go szko­le­nia w nur­cie po­znaw­czo-be­ha­wio­ral­nym.

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie licznych staży i pracy m.in w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno- Konsultacyjnym, Instytucie Kardiologii w Aninie, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Praga- Północ oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW.

Aktualnie pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i konsultacje psychologiczne.

Specjalizuję się w prowadzeniu terapii osób dorosłych, a także młodzieży powyżej 16 roku życia. Pracuję z pacjentem nad ich objawami, skupiam się na pomocy w ich łagodzeniu. Swoją pomoc kieruje do osób, które zmagają się z problemami takimi jak:

  • Zaburzenia lękowe- napady paniki, lęk społeczny, fobie
  • Depresja, obniżony nastrój, zamartwianie się
  • Zaburzenia psychosomatyczne, choroby somatyczne
  • Zaburzenia odżywiania: bulimia, anoreksja, napadowe objadanie się
  • Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne
  • Niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, brak satysfakcjonujących relacji

Staram się stale pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkoleniach i kursach. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania. Moja praca podlega stałej superwizji.

Kontakt

Centrum Psychologiczne SENS NIP: 822 236 82 07 ul. Kazikowskiego 25 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 570 510 540 e-mail: Zapisy telefoniczne: Poniedziałek-Piątek 12:00-20:00, Sobota 10:00-15:00
Skontaktuj się z nami
Powrót