Oferta

Konsultacje Psychologiczne

Konsultacja z psychologiem polega na omówieniu aktualnie doświadczanego problemu i na interwencji związanej z przeżyciem przykrego wydarzenia. Warto zgłosić się wtedy do poradni psychologicznej.

Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności pacjenta oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. Często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej. Konsultacja psychologiczna adresowana jest do osób dorosłych, będących aktualnie w trudnym momencie życiowym i szukających sposobu opanowania sytuacji związanej z kryzysem. Poradnia psychologiczna jest miejscem gdzie taką pomoc można uzyskać.