Oferta

Logopedia

Terapia logopedyczna prowadzona jest z formie zajęć indywidualnych, metody i formy pracy są dostosowane do rodzaju dysfunkcji oraz wieku i potrzeb dziecka. Terapia odbywa się głównie przez zabawę z logopedą tak, aby dziecko zachęcić, zmotywować i zaciekawić ćwiczeniami.

Logopeda oferuje diagnozę i terapię w zakresie:

 • dyslalii
 • jąkania
 • alalii
 • afazji
 • dysglosji
 • dysartrii
 • giełkotu
 • bełkotu
 • ankyloglosji (krótkie wędzidełko)
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • rozszczepu podniebiennego