Home >> Blog >> Psychoterapia – szansa na satysfakcjonujące życie.

Psychoterapia – szansa na satysfakcjonujące życie.

Zobacz wszystkie artykuły
  • mediacje, terapia rodzinna

    Psychoterapia - Centrum Psychologiczne Sens

W życiu każdej osoby pojawiają się trudne momenty. Często jesteśmy w stanie sami je przezwyciężyć. Niekiedy jednak okoliczności zewnętrzne i nasze wewnętrzne doświadczenia stają się przytłaczające i przekraczające nasze możliwości radzenia sobie z nimi w znany nam sposób. Możemy wtedy doświadczać wielu przykrych stanów: nieopanowanego lęku, niechęci, bólów psychosomatycznych, natrętnych zachowań i myśli, apatii, stałego uczucia przygnębienia. Często sami nie wiemy co zrobić, żeby poczuć się lepiej, a stare sposoby przynoszenia ulgi w cierpieniu psychicznym stają się niewystarczające. Warto wtedy skorzystać z psychoterapii.

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Nurt terapii psychodynamicznej zakłada wpływ wczesnych doświadczeń naszego życia i okoliczności w których wzrastaliśmy na obecne dorosłe życie – nasze decyzje, sposób tworzenia relacji i radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością. Nie bez znaczenia pozostaje również rola naszej nieświadomości, w której znajdują się niedostępne dla nas konflikty, pragnienia i lęki. To właśnie one często kreują naszym życiem w niekorzystny dla nas sposób. W trakcie terapii nieświadome treści, stają się dla nas bardziej dostępne i poddane refleksji. Mamy wówczas możliwość rozstrzygnięcia doświadczanych wewnętrznie dylematów, które najczęściej są źródłem zgłaszanych dolegliwości. Przez analizę nieświadomych konfliktów dochodzi stopniowo do zmniejszenia nasilenia objawów, aż w końcu do ich ustąpienia.
W trakcie terapii ważnym elementem jest również analiza tego, co dzieje się w relacji pacjenta z terapeutą. Dlaczego jest ona tak ważna? Każdy z nas buduje relacje z innymi w specyficzny, wyjątkowy dla siebie sposób. Zdarza się jednak, że z wielu relacji w naszym życiu jesteśmy niezadowoleni lub stają się one źródłem naszego cierpienia. Może to dotyczyć relacji z rodziną, związków partnerskich, relacji z przyjaciółmi, znajomymi czy też współpracownikami. Zadaniem terapeuty psychodynamicznego jest pomóc osobie będącej w terapii zidentyfikować pewne powtarzające się wzorce w relacjach, emocjach i zachowaniach, które obecne są również w relacji terapeutycznej, a następnie zrozumieć dlaczego się powtarzają. Analiza relacji terapeutycznej może pozwolić zrozumieć osobie będącej w terapii jak jego uczucia i myśli wpływają na sposób budowania relacji zarówno z terapeutą jak i z innymi osobami w jego życiu. W wyniku tych oddziaływań pacjent zyskuje nowe możliwości wprowadzania zmian oraz większą swobodę w kierowaniu swoim życiem.

Dla kogo psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna jest adekwatną formą leczenia zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju (np. depresje jedno lub dwubiegunowe), zaburzeń lękowych (np. narastające uczucie nieuzasadnionego lęku, napady paniki, lęk przed podejmowaniem pewnych działań itp.) Jest również skuteczna w leczeniu dolegliwości psychosomatycznych (np. nieuzasadnione medycznie powtarzające się bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, dolegliwości z układu pokramowego itp.) oraz innych zaburzeń o podłożu nerwicowym (np. natrętne czynności i myśli, hipochondria itp.)
Niektóre osoby nie doświadczają bezpośrednio objawów lękowych czy depresyjnych. Mogą jednak przeżywać trudności z powodu niskiego poczucia własnej wartości, braku satysfakcji z życia, powtarzających się trudności w relacjach partnerskich i z innymi znaczącymi osobami. Dla tych osób terapia psychodynamiczna jest również odpowiednią formą leczenia.

Jak długo trwa psychoterapia?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących terapii to pytanie o czas jej trwania. Jednym z założeń psychoterapii psychodynamicznej nie jest jedynie zmiana zachowania pacjenta, a dokonanie trwałych, korzystnych zmian w jego osobowości, w celu poprawy funkcjonowania w życiu psychicznym i społecznym. Ponieważ dochodzenie do takiej zmiany jest długotrwałym procesem, dlatego też psychoterapia psychodynamiczna zaliczana jest do form terapii długoterminowych, której czas trwania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. To jak długo będzie trwać terapia zależy m.in. od ustalonych celów terapeutycznych oraz od indywidualnego tempa osoby uczestniczącej w terapii, w dokonywaniu wewnętrznej zmiany. Trudno więc określić dokładny czas trwania na samym jej początku. Dlatego moment zakończenia terapii ustalany jest przez terapeutę i pacjenta w trakcie trwania terapii, gdy postawione na jej początku cele zostaną osiągnięte.

 Kontakt

Centrum Psychologiczne SENS NIP: 822 236 82 07 ul. Kazikowskiego 25 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 570 510 540 e-mail: Zapisy telefoniczne: Poniedziałek-Piątek 12:00-20:00, Sobota 10:00-15:00
Skontaktuj się z nami
Powrót