Home >> Oferta >> Logopedia

Logopedia

Mowa dziecka kształtowana jest do 6. roku życia. Jej rozwój zależy od psychofizycznych uwarunkowań dziecka i czynników zewnętrznych, szczególnie najbliższego środowiska. Zdarza się jednak, że u dzieci rozpoczynających naukę, których rozwój mowy powinien być zakończony, występują dysfunkcje w tym obszarze. W przypadku wad wymowy konieczne jest podjęcie współpracy z logopedą.

Indywidualna terapia logopedyczna, poprzedzona diagnozą problemów w zakresie komunikacji językowej, ukierunkowana jest na szerokie działania stymulacyjne i terapeutyczne. Przyjmuje formę zabawy i ciekawych ćwiczeń, które zmotywują dziecko do pracy. Stosowane w trakcie zajęć metody i formy pracy logopedzi dostosowują do rodzaju dysfunkcji, wieku i potrzeb dziecka. Usługi logopedii oferowane przez CP Sens w Mińsku Mazowieckim ułatwią Twojemu dziecku nawiązanie społecznych relacji i zapobiegną trudnościom szkolnym.

Logopeda oferuje diagnozę i terapię w zakresie:

 • dyslalii,
 • jąkania,
 • alalii,
 • afazji,
 • dysglosji,
 • dysartrii,
 • giełkotu,
 • bełkotu,
 • ankyloglosji (krótkie wędzidełko),
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • rozszczepu podniebiennego.


Kontakt

Centrum Psychologiczne SENS NIP: 822 236 82 07 ul. Kazikowskiego 25 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 570 510 540 e-mail: Zapisy telefoniczne: Poniedziałek-Piątek 12:00-20:00, Sobota 10:00-15:00
Skontaktuj się z nami
Powrót