Home >> Oferta >> Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży

Dzieci to dla rodziców najpiękniejszy dar od losu. Ich wychowanie to droga nie pełna miłości i radości, ale czasem również trosk, wyzwań i trudności. Jeśli Twoje dziecko sprawia problemy wychowawcze, warto zwrócić się po pomoc do psychologa dziecięcego.

Celem terapii dzieci i młodzieży jest identyfikacja problemów młodych ludzi, opracowanie strategii działania w trakcie terapii oraz kroków, jakie należy podejmować po jej zakończeniu. CP Sens oferuje pełną diagnostykę i terapię dzieci i młodzieży dokonaną przez pełnego empatii, wykwalifikowanego i doświadczonego psychologa dziecięcego.

CP Sens w przypadku młodych ludzi wyznaje ideę wszechstronności w działaniach. Strategia oparta jest na współpracy wszystkich specjalistów placówki, którzy mogą wnieść wkład w proces diagnostyczny problemów w odniesieniu dziecka, jego środowiska rodzinnego i szkolnego.

Psycholog dziecięcy dokonuje diagnostyki i terapii dzieci i młodzieży w zakresie:

 • sfery poznawczej,
 • trudności związanych z relacjami społecznymi (w rodzinie, wśród rówieśników),
 • problemów emocjonalnych,
 • trudności komunikacyjnych,
 • rozwoju psychomotorycznego,
 • samodzielności dziecka,
 • problemów związanych z wiekiem dojrzewania,
 • problemów związanych z lękiem (np. fobie, napady paniki),
 • dysfunkcji, takich jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i in.,
 • dysfunkcji rozwojowych (Zespół Aspergera, autyzm, ADHD i in.),
 • trudności z nauką,
 • gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
 • przeżywania sytuacji trudnych, traumatycznych,
 • wszelkich problemów wychowawczych.

Na życzenie rodziców umożliwiamy również wydanie opinii i zaświadczeń psychologicznych.Kontakt

Centrum Psychologiczne SENS NIP: 822 236 82 07 ul. Kazikowskiego 25 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 570 510 540 e-mail: Zapisy telefoniczne: Poniedziałek-Piątek 12:00-20:00, Sobota 10:00-15:00
Skontaktuj się z nami
Powrót
×

TERAPIA ONLINE

Zapraszamy również do korzystania z terapii online. Każdy z terapeutów oferuje taką usługę.

Daj sobie pomóc 🙂

Dowiedz się więcej
Zamknij
Wypróbuj terapię online - to działa !